Pazarlama Sözlüğü

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
A/B Testing

(A/B Testi) – Nihai pazarlama stratejisinin etkinliğini artırmak için bir kontrol senaryosundaki değişkenlerin değiştirildiği ve ardından gelen alternatif stratejilerin test edildiği bir pazarlama araştırma yöntemi.

Above The Fold

(Ekranın Üst Kısmı) – Bir Web sayfasının kaydırmadan görünen bölümü.

Ad Blocking

(Reklam Engelleme) - Web reklamlarının engellenmesi, genellikle grafiksel Web reklamlarındaki görüntü

Ad Space

(Reklam Alanı) – Bir Web sayfasında reklamlar için kullanılabilen alan.

Add URL

(URL Ekle) – (bkz. Arama Motoru Gönderimi)

AdSense

Google tarafından sağlanan içeriğe dayalı bir reklam hizmeti.

Advertising Network

(Reklam Ağı) – reklam satışında birçok Web sitesini temsil eden, reklam alıcılarının kategori ve ağ hedefli satın alımlar yoluyla geniş kitlelere nispeten kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir ağ.

Affiliate

(Satış Ortaklığı) – satış ortaklığı pazarlama ilişkisinde yayıncı/satış aracısı.

Affiliate Manager

(Satış Ortaklığı Yöneticisi) satış ortaklığı pazarlamasında çevrimiçi bir ortaklık programını yönetmekten sorumlu kişi.

Affiliate Marketing

(Satış Ortaklığı Pazarlaması) – çevrimiçi influencerlar ve satış görevlileri arasında gelir paylaşımı; bu sayede ücret, genellikle satış, tıklama, kayıt veya karma bir model biçimindeki performans ölçümlerine dayanır.

ALT Text

(ALT Metin) – Metinsel olmayan öğeler (genellikle resimler) görüntülenemediğinde alternatif metin sağlayan HTML özelliği.

Animated GIF

(Animasyonlu GIF) – bir dizi statik görüntü arasında döndürülerek animasyon efekti yaratan GIF89a dosya biçimindeki bir grafik.

Autoresponder

(Otomatik yanıtlayıcı) – gelen e-postalara otomatik form yanıtı gönderen bir program.

Marketing TR hakkında

Pazarlama dünyasının tüm bileşenlerini en ince ayrıntılarıyla işleyen ve sahip olduğu içerikler sayesinde pazarlama ve dijital sektörlerine ilgisi olan herkesi bilgilendirme amacıyla çalışan marketingTR, Türkiye'nin lider dijital ajansı LuckyEye tarafından kurulan bir oluşumdur. 1999'dan beri Türkiye ve Avrupa'da elde edilen deneyimlerin ışığında oluşturulan marketingTR; özellikle dijital pazarlama, dijital deneyim yönetimi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sahip olduğu bilgilendirici ve yenilikçi içerikleriyle takipçilerine günümüz teknolojisinde hız kazanmaları ve adapte olabilmeleri konusunda desteklemektedir.