Pazarlama Sözlüğü

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Facebook

facebook.com'da bulunan bir sosyal ağ sitesi.

Favicon

– bazı tarayıcılar tarafından yer imi eklenmiş bir Web sitesini tanımlamak için kullanılan küçük bir simge.

Favorite

(Favori= – (bkz. yer imi)

First

-Mover Advantage (ilk hareket eden avantajı) – yeni bir pazara giren ilk önemli şirketin kazandığı bazen aşılmaz bir avantaj.

Flash

– Macromedia tarafından geliştirilen ve çok fazla etkileşimin nispeten küçük dosya boyutuna sığdırılmasına izin veren multimedya teknolojisi.

Forum

– ziyaretçilerin ortak ilgi alanlarını okuyup yayınlayabilecekleri çevrimiçi bir topluluk.

Frames

(çerçeveler) - bir Web sayfasının iki veya daha fazla bağımsız parçaya bölünmesine izin veren bir yapı.

Freemium

– bir işletmenin ücretsiz bir temel ürün sunduğu ve müşteriye gelişmiş bir sürümü premium bir maliyetle kullanma seçeneği sunduğu bir teknik.

Frequency Cap

(sıklık sınırı) – belirli bir ziyaretçiye belirli bir reklamın gösterilme sayısıyla ilgili kısıtlama.

Marketing TR hakkında

Pazarlama dünyasının tüm bileşenlerini en ince ayrıntılarıyla işleyen ve sahip olduğu içerikler sayesinde pazarlama ve dijital sektörlerine ilgisi olan herkesi bilgilendirme amacıyla çalışan marketingTR, Türkiye'nin lider dijital ajansı LuckyEye tarafından kurulan bir oluşumdur. 1999'dan beri Türkiye ve Avrupa'da elde edilen deneyimlerin ışığında oluşturulan marketingTR; özellikle dijital pazarlama, dijital deneyim yönetimi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sahip olduğu bilgilendirici ve yenilikçi içerikleriyle takipçilerine günümüz teknolojisinde hız kazanmaları ve adapte olabilmeleri konusunda desteklemektedir.