Pazarlama Sözlüğü

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Catching

(Önbelleğe alma) – Web dosyalarının daha sonra yeniden kullanılmak üzere son kullanıcının daha hızlı eriştiği bir noktada depolanması.

Call To Action (CTA)

(Harekete geçirici mesaj) – bir kişiyi istenen eylemi gerçekleştirmeye ikna etmeye çalışan bir pazarlama mesajının parçası.

CDN (Content Delivery System)

(İçerik dağıtım sistemi) – kullanıcı isteklerini onlara hizmet etmek için en iyi konumda olan sunucuya yönlendirerek web sayfalarının ve dosyalarının teslimini hızlandırmak için tasarlanmış, coğrafi olarak dağıtılmış sunuculardan oluşan bir sistem.

Click-through

(tıklama) - çevrimiçi bir reklamı tıklatarak reklamverenin hedefine ulaşma süreci.

CTR (Click-through Rate)

(tıklama oranı (TO) – Yüzde olarak ifade edilen, yüz reklam gösterimi başına ortalama tıklama sayısı.

Comment Spam

(Yorum spamı)– yalnızca spam gönderenin web sitesine bir bağlantı bırakmak amacıyla bir bloga gönderilen alakasız yorumlar.

Contextual Advertising

(bağlamsal reklamcılık) - bir web sayfasının içeriğine (yani genel bağlam veya temaya) dayalı olarak reklam sunma yöntemi.

Conversion Rate

(dönüşüm oranı) – istenen eylemi gerçekleştiren ziyaretçilerin yüzdesi.

Cookie

- bir Web sitesi tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgiler, böylece gelecekteki isteklerde tercihler hatırlanır.

Cost Per Action

(işlem başına maliyet (CPA) – ödemenin yalnızca satış veya kayıt gibi nitelikli işlemlere dayalı olduğu çevrimiçi reklam ödeme modeli.

Cost Per Click

(tıklama başına maliyet (CPC) – tıklama başına ödenen maliyet veya maliyet eşdeğeri.

Cost Per Lead

(potansiyel müşteri başına maliyet (CPL) – ödemenin oluşturulan uygun müşteri adaylarının sayısına dayalı olduğu çevrimiçi reklam ödeme modeli.

Cost Per Thousand Impressions

(CPM) – bin gösterim başına maliyet.

Customer Acquisition Cost

(müşteri edinme maliyeti) – yeni bir müşteri edinmeyle ilgili maliyet.

Marketing TR hakkında

Pazarlama dünyasının tüm bileşenlerini en ince ayrıntılarıyla işleyen ve sahip olduğu içerikler sayesinde pazarlama ve dijital sektörlerine ilgisi olan herkesi bilgilendirme amacıyla çalışan marketingTR, Türkiye'nin lider dijital ajansı LuckyEye tarafından kurulan bir oluşumdur. 1999'dan beri Türkiye ve Avrupa'da elde edilen deneyimlerin ışığında oluşturulan marketingTR; özellikle dijital pazarlama, dijital deneyim yönetimi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda sahip olduğu bilgilendirici ve yenilikçi içerikleriyle takipçilerine günümüz teknolojisinde hız kazanmaları ve adapte olabilmeleri konusunda desteklemektedir.